Door de mindset training te volgen help ik uw kind het beste uit zichzelf te halen.

Je ‘mindset’ is de manier waarop je denkt over jezelf en in het bijzonder over je intelligentie en kwaliteiten. Onderzoek van Carol Dweck heeft aangetoond dat het behalen van doelen voor een groot deel te verklaren is door je mindset. Met andere woorden: het behalen van resultaten is voor een groot deel afhankelijk van hoe je denkt over wat je zou kunnen bereiken, wat je sterke punten zijn en hoe je die kunt inzetten bij het oefenen! Op jonge leeftijd leren kinderen veel: opstaan, lopen, eten, praten, etc. Dit leerproces verloopt onbewust. Opgeven is voor een jong kind geen optie. Wanneer we iets ouder worden, lijken gedachten onze wil om te leren soms in de weg te staan. We ontwikkelen dan een vaste of een groei mindset. Heeft uw kind een vaste mindset? Dan denkt hij/zij dat kwaliteiten en intelligentie vast staan. Kinderen met een vaste mindset hebben vaak gedachten als: ik ben slim, ik kan geen Engels, dat lukt mij toch niet. Niks aan te doen dus. Of wel?

Fixie en Growie
Via de verhalen van Fixie en Growie, uit het werkboek, leert het kind wat het verschil is tussen een vaste mindset en een groei mindset. Hierbij komen alle relevante thema’s aan bod zoals de wijze waarop het kind denkt over zijn of haar intelligentie en kwaliteiten, zijn of haar comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, zijn of haar doorzettingsvermogen en meer. Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leert het kind hoe hij/zij kan leren denken als Growie en hoe hij/zij dit kan inzetten bij het werken aan zijn/haar eigen doelen. In de mindset training ondersteunen we het kind om te werken naar een groei mindset. Kinderen met een groei mindset weten dat ze altijd beter kunnen, wanneer ze oefenen. Ze gaan moeilijke taken niet uit de weg. Ze zien het juist als een uitdaging om iets te leren en ze accepteren dat oefenen bij het leerproces hoort.

Mindset-training

Hoogbegaafde kinderen
Bij meer begaafde kinderen zien we vaak gedrag dat past bij een vaste mindset. Ze hebben niet geleerd om te oefenen, want de reguliere leerstof gaat bijna altijd goed en snel. Ze raken niet vertrouwd met het principe ‘van vallen en opstaan word je wijs’. Sommige hoogbegaafde kinderen gaan daarom de verrijkingsstof uit de weg. “Saai” zeggen ze dan, maar vaak zit er angst onder en halen ze niet die resultaten (met name op het voortgezet onderwijs) die je zou verwachten.

Mindset-training

Wanneer is de training mindset iets voor uw kind?

 • Heeft u het idee dat de kwaliteiten van uw kind niet optimaal worden benut, omdat vaste gedachten de overhand hebben?
 • Wordt uw kind vaak erg boos of angstig wanneer iets niet lukt?
 • Voelt uw hoogbegaafde kind zich erg dom wanneer het op het voortgezet onderwijs niet meer ‘zo gemakkelijk’ gaat als op de basisschool?
 • Heeft u het idee dat uw kind minder laat zien dan het kan?
 • Geeft uw kind snel op wanneer hij/zij denkt dat het te moeilijk gaat worden?

De mindset training is geschikt voor kinderen van de basisschool in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar.

Inhoud en organisatie

De mindset training wordt gegeven in groepen van 4 tot 8 kinderen en bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1 uur. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 1. Intelligentie
 2. Kwaliteiten
 3. Comfortzone
 4. Uitdagingen
 5. Fouten
 6. Leren
 7. Doorzettingsvermogen

Het is ook mogelijk de training individueel te volgen.