''Bewustwording is het begin van de verandering.”

Als kindercoach bied ik op een positieve manier hulp aan een kind. Ieder kind is uniek, ieder kind wil gezien worden, daarom is maatwerk een belangrijk uitgangspunt. Ik wil daaraan een steentje bijdragen, want elk kind heeft bijzondere talenten, kwaliteiten en vaardigheden. En ieder kind heeft behoefte aan erkenning en veiligheid. Sommige vaardigheden zijn al aanwezig, andere kunnen nog ontdekt en ontwikkeld worden. Als kindercoach help ik het kind de eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken en te gebruiken. Ik leg niet het accent op de oorzaak van het probleem, maar richt mij op de toekomst. Als kindercoach kan ik kinderen en ouders weer op weg helpen om samen verder te komen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. Samen met de ouders, op zoek naar wat er nodig is in deze specifieke situatie.  Voor het kind is dat prettig en veilig. Opvoeden is “samenwerken” tussen ouder en kind. Daarom doe ik de coaching niet alleen met het kind, maar met de ouder(s) erbij. Ouders zijn de beste opvoeders die een kind zich wensen kan.

Werkmodel Tea Adema
Als eerste ga ik aan de slag met u en uw zoon/dochter aan de hand van het werkmodel volgens Tea Adema, om in kaart te brengen waar het probleem ligt en welk doel bereikt wil worden. We gaan van de belemmerende, rode gedachten (het probleem) naar de groene gedachten. Als kindercoach probeer ik het kind te laten zien/ervaren dat de oplossing voor zijn probleem binnen in zichzelf zit, ik wil laten ontdekken wat wel goed gaat. En ik wil laten ervaren dat vallen soms nodig is om sterker/krachtiger weer op te kunnen staan. Juist dan weet het kind wat het de volgende keer moet doen of juist moet laten om niet weer te vallen! Ik laat zien dat de vaardigheden/talenten die hij/zij bezit, ingezet kunnen worden om het probleem op te lossen.

kindercoach-voorhout-bij-yvonne-14

Realiseren doelen
Zodra het gewenste doel bepaald is, gaan we op onderzoek uit. We gaan samen de weg naar het doel onderzoeken door te kijken naar wat er al goed gaat, wanneer het probleem zich niet voordoet, welke vaardigheden eventueel nog aangeleerd moeten worden, hoe we dit gaan doen enz. Wat belangrijk is bij kindercoaching is dat het kind de eigenaar van het probleem is. Tijdens de begeleiding ga ik van de behoefte van het kind uit. Alleen dan heeft de begeleiding zin en kans van slagen. Als het probleem door de ouders ervaren wordt, maar niet door het kind zelf, heeft kindercoaching weinig zin. Het kind moet het tenslotte zelf helpen oplossen. De ouders en de kindercoach begeleiden het kind en ondersteunen hem of haar waar nodig is.

kindercoach-voorhout-bij-yvonne-06

Problemen waar kinderen tegenaan kunnen lopen zijn:

 • niet lekker in zijn/haar vel zitten
 • met tegenzin naar school gaan
 • vaak buikpijn of hoofdpijn hebben zonder medische oorzaak
 • moeite hebben met de scheiding van hun ouders
 • bang zijn
 • moeite hebben met slapen
 • pesten (zowel gepest worden als zelf pesten)
 • moeite met vriendjes maken
 • boosheid
 • laag zelfbeeld hebben
 • last hebben van faalangst

Aan het eind van iedere sessie wordt besproken of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is. Vaak zijn 1 tot 3 afspraken voldoende om samen oplossingen te vinden, zodat u en uw zoon/dochter weer verder kunnen. Ik spreek over hobbels en niet over grote problemen. Een coach beschikt niet over voldoende kennis en vaardigheden om te begeleiden bij echte grote problemen. Indien er sprake blijkt te zijn van andere problemen dan mijn vakgebied omvat, dan zal ik jullie naar een specialist doorverwijzen.

our newsleter

x