Laat uw kind ontdekken wat voor hem of haar de beste manier van leren is.

De ‘Ik Leer Leren’ training geeft kinderen slimme handvatten voor gemakkelijker en efficiënter leren. Het is bedoeld voor brugklassers en pubers die vastlopen op school. Deze training kan als groepstraining en individueel coachingtraject gevolgd worden. Leer HOE je kunt leren, WAT je moet weten om te kunnen leren en WAAROM leren best leuk kan zijn! Leren is complex. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk voorwaarden zijn om te kunnen leren. Inspiratie, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.  De ‘Ik Leer Leren’ training is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen vanaf groep 7/8 die gemakkelijker en slimmer willen leren en voor brugklassers en pubers die vastlopen op school. Het richt zich vooral op voorwaarden die van belang zijn om te kunnen presteren.

Welke kinderen hebben baat bij ‘Ik Leer Leren’?

 • kinderen met concentratieproblemen
 • kinderen met faalangst
 • kinderen die onder hun niveau presteren
 • kinderen met leerachterstand
 • kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen: “Er komt niet uit wat er in zit”
 • kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn
 • kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
 • kinderen die zich laten afleiden door anderen
 • kinderen met dyslexie
 • kinderen met motivatieproblemen
Ik-Leer-Leren-training
Ik-Leer-Leren-training

Wat steekt je kind op van ‘Ik Leer Leren’?

 • hoe het gemakkelijker kan leren leren
 • duidelijk in kaart en beeld waar het goed in is
 • opsporen en aanpakken van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
 • hoe omgaan met concentratieproblemen
 • hoe omgaan met faalangst
 • hoe omgaan met motivatie
 • aanleren van helpende leerstrategieën
 • leren van een goede leerorganisatie
 • leren omgaan met prioriteiten en tijd
 • leren ontspannen
 • leren omgaan met stressfactoren
 • leren omgaan met beelddenken.
 • leren omgaan met AD(H)D
 • leren van elkaar

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de ‘Ik Leer Leren’ training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat ‘Ik Leer Leren’ over HOE te leren. Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren. Dit programma is een groepstraining, maar er is ook de mogelijkheid om (onderdelen van) deze training individueel te volgen. Voor dit programma gelden speciale tarieven.

De training Ik leer leren wordt gegeven door gecertificeerde trainers en is ontwikkeld door Tea Adema, trainer van kindercoaches en opvoedcoaches. Kijk voor meer informatie op http://www.ikleerleren.nl